מקדחות

מקדחת זוית 360 מעלות

מקדחת זוית 90 מעלות

מקדחה ישרה

כיצב בוחרים מקדחה פנאומטית


בחירת דגם מקדחה

מקדחות קידום אוטומטי - דסוטרמקדחה אונברסליתמקדחת אקדח 1 כ'סמקדחת אקדח 0.7 כ'סמקדחת אקדח 0.5 כ'ס
      ערכת שאיבה למקדחה D.E.U.פנאומטית דסוטר  מקדחות קידום אוטומטי - לוברינג